OPDRACHTGEVERS

Binnenkort weer ruimte voor een nieuwe opdracht.

Op zoek naar een Interim HR Adviseur? Binnenkort ben ik als (Interim) HR Adviseur weer beschikbaar voor onder andere ondersteuning van organisaties bijvoorbeeld wanneer de HR Adviseur door omstandigheden een periode uit is gevallen, of omdat er tijdelijk HR-capaciteit gewenst is. Dit kan bij bedrijven die geen eigen P&O- of HR- afdeling hebben, maar wel […]

Read More

Grapefish

november 2019 – heden Allround HR Advies en ondersteuning.

Read More

Stichting Het Vergeten Kind

vanaf 1 juni 2019 – heden Advies geven aan en ondersteunen van directie en MT Cultuurverandertraject vormgeven Personeelshandboek opstellen HR Cyclus ontwikkelen en implementeren

Read More

Stichting Kinderpostzegels

Allround, hands-on interim HR Adviseur

Read More

SOS Kinderdorpen

Onderhouden en optimaliseren van het personeelsbeleid van de organisatie Fungeren als sparringpartner voor directie en management en de interne organisatie Adviseren van het management met betrekking tot het personeels- en organisatiebeleid, waaronder de vorming van de Agile teams, Werving & Selectie, HR ontwikkel cyclus en salarissen Analyseren van managementinformatie en vertalen van externe ontwikkelingen en […]

Read More

van Linschoten Specialisten

Opzetten en inrichten van P&O beleid Inrichten van processen Digitaliseren Allround HR Advies Inkoop en implementatie van personeelsinformatie en salarissysteem Opmaken functieprofielen Opzetten beloningssystematiek

Read More

Stichting Spirit

Verantwoordelijk voor HR-beleid en inrichten HR-Processen Adviseren, ondersteunen en zorgdragen voor verbinding met de zelfsturende teams zodat verdere ontwikkeling mogelijk is naar ontwikkeling richting autonome teams Sparringpartner van de directie Analytische rol Projectleider bij HR projecten Casemanager Wet Poortwachter Het afgelopen jaar heb ik met Ester gewerkt en haar leren kennen als een enthousiaste en […]

Read More

Spaarnelanden nv

Adviseren van het management en directie Doorvoeren van verzelfstandigingen Strategische personeelsplanning Talentontwikkeling Opzetten eigen Regiesysteem voor verzuim Projectleider duurzame inzetbaarheid (invoeren PMO) en participatiewet (jobcarving, wet en regelgeving, intern beleid) Implementatie nieuw HR systeem Verantwoordelijk voor het opleidingsbeleid inrichten opzetten functiehuis‬ (herontwerp staf en ondersteuning)

Read More

SPA Opleidingen Groep

Het opstellen van een praktisch ontwikkelplan voor duurzaam leren en opleiden. Het plan koppelt de strategie (concern) met een tactische uitwerking voor een aantal bedrijfsonderdelen en heldere uitgangspunten voor de implementatie en de uitvoering.

Read More

Sagènn Diensten

Het begeleiden van cliënten, met een achterstand op de arbeidsmarkt, naar reguliere arbeid Trainer Coach Verzorgen van deskundigheidsbevordering t.b.v. de professionalisering van de Trainer/Coaches Controleren van de werkmethodieken en systemen Voeren van caseloadgesprekken Zorgdragen voor een correcte administratie en facturatie Aanleveren van input voor managementrapportages

Read More

Agens BV

Opzetten van procedures, werkwijze van de nieuwe rol van scholingdeskundige binnen Agens Voeren van intakegesprekken met cliënten Opstellen en uitvoeren van re-integratietrajecten voor en met cliënten Coach Trainer

Read More