Tag: HR Adviseur

Stichting Het Vergeten Kind

vanaf 1 juni 2019 – heden Advies geven aan en ondersteunen van directie en MT Cultuurverandertraject vormgeven Personeelshandboek opstellen HR Cyclus ontwikkelen en implementeren

Read More

van Linschoten Specialisten

Opzetten en inrichten van P&O beleid Inrichten van processen Digitaliseren Allround HR Advies Inkoop en implementatie van personeelsinformatie en salarissysteem Opmaken functieprofielen Opzetten beloningssystematiek

Read More

Stichting Spirit

Verantwoordelijk voor HR-beleid en inrichten HR-Processen Adviseren, ondersteunen en zorgdragen voor verbinding met de zelfsturende teams zodat verdere ontwikkeling mogelijk is naar ontwikkeling richting autonome teams Sparringpartner van de directie Analytische rol Projectleider bij HR projecten Casemanager Wet Poortwachter Het afgelopen jaar heb ik met Ester gewerkt en haar leren kennen als een enthousiaste en […]

Read More

Spaarnelanden nv

Adviseren van het management en directie Doorvoeren van verzelfstandigingen Strategische personeelsplanning Talentontwikkeling Opzetten eigen Regiesysteem voor verzuim Projectleider duurzame inzetbaarheid (invoeren PMO) en participatiewet (jobcarving, wet en regelgeving, intern beleid) Implementatie nieuw HR systeem Verantwoordelijk voor het opleidingsbeleid inrichten opzetten functiehuis‬ (herontwerp staf en ondersteuning)

Read More

SPA Opleidingen Groep

Het opstellen van een praktisch ontwikkelplan voor duurzaam leren en opleiden. Het plan koppelt de strategie (concern) met een tactische uitwerking voor een aantal bedrijfsonderdelen en heldere uitgangspunten voor de implementatie en de uitvoering.

Read More

Sagènn Diensten

Het begeleiden van cliënten, met een achterstand op de arbeidsmarkt, naar reguliere arbeid Trainer Coach Verzorgen van deskundigheidsbevordering t.b.v. de professionalisering van de Trainer/Coaches Controleren van de werkmethodieken en systemen Voeren van caseloadgesprekken Zorgdragen voor een correcte administratie en facturatie Aanleveren van input voor managementrapportages

Read More

Agens BV

Opzetten van procedures, werkwijze van de nieuwe rol van scholingdeskundige binnen Agens Voeren van intakegesprekken met cliënten Opstellen en uitvoeren van re-integratietrajecten voor en met cliënten Coach Trainer

Read More

UPC Broadband

Coördinatie, inkoop, en uitrol van alle opleidingen, cursussen, trainingen en seminars Zorgdragen voor de juiste verwerking van facturen binnen de afdeling Verantwoordelijk voor het opstellen van procedures en voor de bewaking en aanpassingen hiervan. Projectcoördinator Introductietraject nieuwe medewerkers Verantwoordelijk voor de totale organisatie, planning en begeleiding van de nieuwe medewerkers gedurende een maandelijks inleidingstraject van […]

Read More

Binnenkort weer ruimte voor een nieuwe opdracht.

Op zoek naar een Interim HR Adviseur? Binnenkort ben ik als (Interim) HR Adviseur weer beschikbaar voor onder andere ondersteuning van organisaties bijvoorbeeld wanneer de HR Adviseur door omstandigheden een periode uit is gevallen, of omdat er tijdelijk HR-capaciteit gewenst is. Dit kan bij bedrijven die geen eigen P&O- of HR- afdeling hebben, maar wel […]

Read More