Tag: Interim

Spaarnelanden nv

Adviseren van het management en directie Doorvoeren van verzelfstandigingen Strategische personeelsplanning Talentontwikkeling Opzetten eigen Regiesysteem voor verzuim Projectleider duurzame inzetbaarheid (invoeren PMO) en participatiewet (jobcarving, wet en regelgeving, intern beleid) Implementatie nieuw HR systeem Verantwoordelijk voor het opleidingsbeleid inrichten opzetten functiehuis‬ (herontwerp staf en ondersteuning)

Read More

Sagènn Diensten

Het begeleiden van cliënten, met een achterstand op de arbeidsmarkt, naar reguliere arbeid Trainer Coach Verzorgen van deskundigheidsbevordering t.b.v. de professionalisering van de Trainer/Coaches Controleren van de werkmethodieken en systemen Voeren van caseloadgesprekken Zorgdragen voor een correcte administratie en facturatie Aanleveren van input voor managementrapportages

Read More

Agens BV

Opzetten van procedures, werkwijze van de nieuwe rol van scholingdeskundige binnen Agens Voeren van intakegesprekken met cliënten Opstellen en uitvoeren van re-integratietrajecten voor en met cliënten Coach Trainer

Read More

UPC Broadband

Coördinatie, inkoop, en uitrol van alle opleidingen, cursussen, trainingen en seminars Zorgdragen voor de juiste verwerking van facturen binnen de afdeling Verantwoordelijk voor het opstellen van procedures en voor de bewaking en aanpassingen hiervan. Projectcoördinator Introductietraject nieuwe medewerkers Verantwoordelijk voor de totale organisatie, planning en begeleiding van de nieuwe medewerkers gedurende een maandelijks inleidingstraject van […]

Read More