Tag: Projectleider

Stichting Spirit

Verantwoordelijk voor HR-beleid en inrichten HR-Processen Adviseren, ondersteunen en zorgdragen voor verbinding met de zelfsturende teams zodat verdere ontwikkeling mogelijk is naar ontwikkeling richting autonome teams Sparringpartner van de directie Analytische rol Projectleider bij HR projecten Casemanager Wet Poortwachter Het afgelopen jaar heb ik met Ester gewerkt en haar leren kennen als een enthousiaste en […]

Read More

Spaarnelanden nv

Adviseren van het management en directie Doorvoeren van verzelfstandigingen Strategische personeelsplanning Talentontwikkeling Opzetten eigen Regiesysteem voor verzuim Projectleider duurzame inzetbaarheid (invoeren PMO) en participatiewet (jobcarving, wet en regelgeving, intern beleid) Implementatie nieuw HR systeem Verantwoordelijk voor het opleidingsbeleid inrichten opzetten functiehuis‬ (herontwerp staf en ondersteuning)

Read More